SVENSKA        

Traditionellt

Midsommar (juni)

Ålagille (juli)

Kräftskiva (augusti)

Privat

Födelsedagar

Familjehögtider

Jubiléer

         ENGLISH        

Traditionally

Midsummer (June)

Ålagille - Eel party (July)

Crayfish Party (August)

Private

Birthdays

Family celebrations

Jubilees

        DEUTSCH        

Traditionell

Mittsommer (Juni)

Ålagille - Aalfest (Juli)

Krebsfest (August)

Privat

Geburtstage

Familienfeiern

Jubiläen

Avkoppling

Yogaretreats

Målarkurser

Seglarläger

Business

Kick Offs

Workshops

Teambuilding

Recreation

Yoga retreats

Painting/drawing courses

Sailing camps

Business

Kick Offs

Workshops

Teambuilding

Freizeit

Yoga Retreats

Zeichen-/Malkurse

Segelfreizeiten

Business

Kick Offs

Workshops

Teambuilding