SVENSKA        

Utklippan Transport

Direktfärja för daggäster högsäsong

från Karlskrona Handelshamnen

Juni - augusti, 2020

Onsdag - söndag 

11:45 Handelshamnen Karlskrona

12:45 Utklippan

14:15 Utklippan

15:15 Handelshamnen Karlskrona

Endast för övernattande gäster högsäsong från Karlskrona Fisktorget

med M/F Wittus via Stenshamn

Juni - augusti, 2020

Onsdag - söndag

12:15 Fisktorget Karlskrona till Stenshamn

13:45 Stenshamn till Utklippan

12:55 Utklippan till Stenshamn

13:45 Stenshamn till Fisktorget Karlskrona

Sjötaxi (1 tim.) övrig tid

Tommy Olsson: +46 (0) 738 56 39 99

Sturkö Sjötaxi: +46 (0) 735 16 21 11

+46 (0) 761 65 09 96 

Henrik`s Seaboat: +46 (0) 768 77 77 70

Sandhamn Marine: +46 (0) 455 514 00

        ENGLISH         

Utklippan Transport

Direct ferry for day visitors high season from Karlskrona Handelshamnen

June - August 2020

Wednesday - Sunday 

11:45 Handelshamnen Karlskrona

12:45 Utklippan 

14:15 Utklippan

15:15 Handelshamnen Karlskrona

Only for over night guests high season from Karlskrona Fisktorget

with M/F Wittus via Stenshamn

June - August 2020

Wednesday - Sunday

12:15 Fisktorget Karlskrona to Stenshamn

13:45 Stenshamn to Utklippan

12:55 Utklippan to Stenshamn

13:45 Stenshamn to Fisktorget Karlskrona

Sea taxi (1 h) rest of the time

Tommy Olsson: +46 (0) 738 56 39 99

Sturkö Sjötaxi: +46 (0) 735 16 21 11

+46 (0) 761 65 09 96 

Henrik`s Seaboat: +46 (0) 768 77 77 70

Sandhamn Marine: +46 (0) 455 514 00

        DEUTSCH        

Utklippan Transport 

Direkt-Fähre für Tagesgäste Hochsaison

ab Karlskrona Handelshamnen

Juni - August 2020 

Mittwoch - Sonntag 

11:45 Handelshamnen Karlskrona

12:45 Utklippan 

14:15 Utklippan

15:15 Handelshamnen Karlskrona

Nur für Übernachtungsgäste Hochsaison

ab Karlskrona Fisktorget

mit M/F Wittus über Stenshamn

Juni - August 2020

Mittwoch - Sonntag

12:15 Fisktorget Karlskrona nach Stenshamn

13:45 Stenshamn nach Utklippan

12:55 Utklippan nach Stenshamn

13:45 Stenshamn nach Fisktorget Karlskrona

Seetaxi (1 Std.) übrige Zeit

Tommy Olsson: +46 (0) 738 56 39 99

Sturkö Sjötaxi: +46 (0) 735 16 21 11

+46 (0) 761 65 09 96 

Henrik`s Seaboat: +46 (0) 768 77 77 70

Sandhamn Marine: +46 (0) 455 514 00