SVENSKA        

Utklippans Fyr

på Södraskär

1836 beslutade Kungl. Maj:t att en fyr skulle byggas på Utklippan. Bygget startade 1840 och var färdigt 2 år senare. Fyren byggdes som en kombinerad fyr och försvarsanläggning. 1870 ersattes den mindre fyren med en 30 meter hög Heidenstamkonstruktion för en längre synbarhet. Fyren bemannades av en fyrmästare och ytterligare 3 fyrvaktare, alla med familjer. 1972 automatiserades fyren och fyrpersonalen flyttade till fastlandet. Sedan 2008 är huvudfyren släckt men en mindre sektorfyr är alltjämt i drift.

Fyren kan besökas dagligen (juni-augusti).

         ENGLISH        

Utklippan`s Lighthouse

on Södraskär/South Island

In 1836, the king issued the command to build a lighthouse on Utklippan. Construction work started in 1840 and was at first completed two years later.

1870, a 30 m high iron construction (Heidenstam) was built on top to raise the range of the signal.

The lighthouse was meant as a combination of lighthouse and fortress, the guards were living with their families on the island.

Since 1972, it was fully automated, and the staff moved back to the main land.

The lighthouse is out of operation since 2008.

You can visit the lighthouse daily (June-Aug.).

        DEUTSCH        

Utklippan`s Leuchtturm

auf Södraskär/Südinsel

Im Jahr 1836 kam der Befehl des Königs, einen Leuchtturm auf Utklippan zu bauen. Die Bauarbeiten begannen 1840 und wurden zwei Jahre später zunächst abgeschlossen.

1870 wurde eine 30 m hohe Eisenkonstruktion (Heidenstam) aufgesetzt, um an Signalhöhe zu gewinnen.

Der Leuchtturm diente als Leucht- und Festungsturm, das Wachpersonal wohnte mit seinen Familien auf der Insel.

Seit 1972 war er voll automatisiert, und das Personal zog zurück auf das Festland.

Seit 2008 ist der Leuchtturm ausser Betrieb.

Er kann täglich besichtigt werden (Juni-Aug.).